Odszkodowanie, zadośćuczynienie za potrącenie na pasach

Wypadki z udziałem pieszych zdarzają się niestety stosunkowo często, a nierzadko ich powodem jest zbyt szybka jazda czy wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Z reguły takie zdarzenia kończą się u pieszego poważnymi urazami, a niekiedy też okazują się śmiertelne. Jak uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie za potrącenie na pasach? Komu ono przysługuje i kto je wypłaca?

Kto wypłaca odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Pieszy, który został potrącony przez kierowcę pojazdu mechanicznego, może żądać zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia od ubezpieczyciela, u którego wykupiona jest polisa OC, a także sprawcy wypadku. Wykupienie polisy OC jest obowiązkiem właściciela pojazdu, jednak zdarzają się przypadki, w których nie jest on respektowany. Co gdy kierowca nie ma OC? W takim wypadku pieszy, który został potrącony na pasach, może otrzymać odszkodowanie, zadoścuczynienie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Szkodę można zgłosić do dowolnego zakładu ubezpieczeniowego, który ma w swojej ofercie polisy OC. Ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie likwidacyjne, w tym wskazuje osobie, która zgłasza roszczenie, jakie dokumenty musi przygotować. Następnym krokiem jest przesłanie kompletnych akt przez zakład ubezpieczeń do Funduszu. Do kompetencji wybranego zakładu ubezpieczeń należy weryfikacja roszczeń i przedstawienie proponowanej wysokości odszkodowania, zadośćuczynienia natomiast Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podejmuje w tym zakresie decyzję.

Bardzo często zdarza się, że wypłacane odszkodowanie, zadośćuczynienie jest niskie, albo osoba zgłaszająca roszczenie otrzymuje odmowę jego wypłaty. Wtedy zdecydowanie warto skierować sprawę na drogę sądową i dochodzić swoich praw. W takich sytuacjach ważne jest wsparcie ze strony kancelarii, a jako doświadczony radca prawny w wielu przypadkach jestem w stanie pomóc. Należy przy tym zaznaczyć, że jeśli do wypadku doszło z wyłącznej winy pieszego, nie ma możliwości uzyskania odszkodowania. W każdym innym wypadku ono przysługuje.

Odszkodowanie, zadośćuczynienie za potrącenie na pasach

Odszkodowanie za potrącenie na przejściu dla pieszych – co obejmuje?

Celem odszkodowania jest wyrównanie strat majątkowych, które pojawiły się w związku z potrąceniem na pasach. Poszkodowany może więc otrzymać m.in. pieniądze, jakie przeznaczył na leczenie, w tym wizyty lekarskie, dojazdy do placówek czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach odszkodowania może też zostać przyznana renta, jeśli doznane przez pieszego obrażenia skutkują częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy.

Potrącony na pasach może też otrzymać zadośćuczynienie, które jest przyznawane za ból fizyczny i psychiczny związany bezpośrednio z wypadkiem. Jego celem jest wynagrodzenie cierpienia.

Śmiertelne potrącenie na pasach

W sytuacji, gdy potrącenie pieszego na pasach okazuje się śmiertelne, bliscy osoby zmarłej mogą dochodzić swoich praw i otrzymać odszkodowanie, zadośćuczynienie. Jest ono przyznawane, jeśli wskutek omawianego zdarzenia doszło do znacznego pogorszenia ich życiowej sytuacji. Bliscy zmarłego mogą otrzymać też pieniądze w ramach zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, rentę alimentacyjną, a także zwrot kosztów leczenia i pogrzebu (Kodeks cywilny art. 446).

Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby odszkodowanie, zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń było możliwe najwyższe, osoba ubiegająca się o nie musi przygotować obszerną dokumentację. To ona stanowi niejako podstawę wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia. Ważne jest zatem, aby zawsze w razie potrącenia wezwać odpowiednie służby, ponieważ notatka policyjna z miejsca zdarzenia stanowi ważny element, podobnie jak wypisy ze szpitala czy inne dokumenty medyczne. Przydatne są też wszelkie faktury, które dokumentują koszty, jakie ponosi poszkodowany w związku z wypadkiem. Im lepsze przygotowanie pod tym względem, tym większa szansa na wyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie.

Jeśli zostałeś potrącony na pasach albo mierzysz się ze stratą osoby najbliższej i szukasz wsparcia, skontaktuj się ze mną. Oferuję indywidualne podejście i zapewniam realną pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.