Piotr Michał Olszewski - Kancelaria Radcy Prawnego

FIRMA


Przy zarządzaniu i prowadzeniu Firmy pomogę w zakresie

 • bieżących zagadnień firmy i organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, wspólników, akcjonariuszy)
 • umów, regulaminów, listów intencyjnych, zobowiązań zachowania poufności
 • doradztwa przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności
 • fuzji, przejęcia i przekształcania
 • likwidacji i restrukturyzacji
 • rejestracji, dokonywania wpisów i zmian w KRS
 • opracowywania i negocjowania umów gospodarczych
 • optymalizacji przedsiębiorstwa pod względem prawnym
 • audytu wewnętrznego przedsiębiorstwa
 • reprezentacji przed organami państwowymi

WINDYKACJA


Rozwiązania w obszarze windykacji i tzw. anty windykacji wierzytelności dotyczące

 • prowadzenia działań polubownych
 • nakłaniania dłużnika do zapłaty
 • negocjacji z dłużnikiem
 • wystosowania wezwania do zapłaty
 • reprezentowania wierzyciela w postepowaniu sądowym i egzekucyjnym
 • innych rzadko stosowanych instrumentów mających nakłonić dłużnika do uregulowania zobowiązania

NIERUCHOMOŚCI


Kompleksowa obsługa prawna nieruchomości w płaszczyźnie

 • odszkodowań za drogi publiczne
 • wywłaszczeń
 • bezumownego korzystania z nieruchomości
 • służebności przesyłu
 • zniesienia współwłasności
 • spadków
 • ksiąg wieczystych
 • zasiedzeń
 • analizy umów deweloperskich dla Klientów indywidualnych
 • uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • przekształcania i uzbrajania gruntów, podziałów geodezyjnych
 • uwłaszczeń (aktów własności ziemi), rozgraniczeń
 • warunków zabudowy
 • pozwoleń na budowę
 • analizowania stanu prawnego nieruchomości, przygotowywania umów i doradztwa przy transakcjach sprzedaży i nabycia
 • planów miejscowych, opłat planistycznych, opłat adiacenckich

ODSZKODOWANIA


Przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom w sferze

 • dochodzenia zadośćuczynienia i/lub odszkodowania będącego konsekwencją kolizji, wypadku samochodowego z udziałem kierowcy, pasażera, pieszego, rowerzysty, w gospodarstwie rolnym
 • śmierci bliskiej osoby
 • uszkodzenia ciała
 • błędu medycznego
 • wypadku na chodniku, losowego
 • wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 • kradzieży, zniszczenia, zalania, pożaru, wichury
 • samochodu zastępczego
 • za odwołany lot
 • OC, AC oraz NNW
 • linii przesyłowych

Zapraszam do kontaktu