Wynagrodzenie

Proponuję moim Klientom kilka form współpracy i w związku z tym oferuję różne modele rozliczeń uwzględniających specyfikę danej sprawy:

Piotr Olszewski 512
  • ryczałtowe – miesięczna kwota, zazwyczaj stosowana przy stałym świadczeniu pomocy prawnej przedsiębiorcom
  • godzinowe – powiązane z nakładem pracy nad danym zleceniem
  • za sukces – zazwyczaj stosowana z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym określona procentowo i uzależniona od zasądzonej przez sąd kwoty bądź wysokości oddalonego roszczenia
  • procentowe – obliczone od wartości transakcji

Zawsze staram się, aby wysokość mojego honorarium była z klientem ustalona na piśmie na poziomie – adekwatnym do zakresu realizowanej przeze mnie sprawy, przewidywanego nakładu pracy, a przede wszystkim jej wyniku, na którym będzie nam wspólnie zależało.

W mojej praktyce pomagam również pro bono (bezpłatnie) osobom będących w szczególnej sytuacji życiowej. Jeżeli uważasz, że jesteś w takiej sytuacji – proszę dzwoń, postaram się pomóc.